stiri.pro pragurile de excelenta in apelul pentru dezvoltarea imm urilor o noua viziune pentru investitii 1

Pragurile de Excelență în Apelul pentru Dezvoltarea IMM-urilor: O Nouă Viziune pentru Investiții

În contextul actual al economiei, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a dezvoltării durabile și a creării de noi locuri de muncă. O nouă inițiativă, sub forma unui mecanism privind pragul de excelență, a fost introdusă pentru a sprijini investițiile în dezvoltarea acestor întreprinderi mici și mijlocii. Această abordare vizează nu doar creșterea numerică a IMM-urilor, ci și îmbunătățirea calitativă a acestora, punând un accent deosebit pe inovație, sustenabilitate și impact social.

Mecanismul de Evaluare și Selectare

Toate cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” vor fi supuse unui proces riguros de evaluare. Acest proces include aplicarea unor criterii și sub-criterii de evaluare bine definite, cu scopul de a identifica proiectele cu cel mai mare potențial de impact pozitiv.

Pragurile stabilite pentru selectarea proiectelor sunt două: un prag de calitate, fixat la 50 de puncte, și un prag de excelență, stabilit la 75 de puncte. Aceste praguri sunt menite să asigure că doar cele mai promițătoare inițiative vor fi finanțate, garantând astfel o utilizare eficientă a resurselor disponibile.

Implementarea Mecanismului

Implementarea acestui mecanism de selecție se va face în mod transparent și obiectiv, cu o evaluare periodică a proiectelor depuse. La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, începând cu data demarării etapei de evaluare tehnico-financiară pentru primul proiect depus, se va întocmi o listă intermediară a proiectelor evaluate. Aceasta va include proiectele a căror evaluare a fost finalizată, punctajul obținut și valoarea eligibilă aprobată.

Proiectele vor fi ordonate descrescător, în funcție de punctajul obținut, iar cele care ating sau depășesc pragul de excelență vor intra automat în etapa de contractare. Proiectele care nu ating pragul de calitate minim de 50 de puncte vor fi respinse.

Criterii de Departajare

În cazul unor punctaje egale, departajarea se va face pe baza unor criterii și sub-criterii specifice, care includ domeniul de activitate vizat de investiție, localizarea sediului social al aplicantului, utilizarea materiilor secundare/locale, caracterul inovativ al investiției, crearea de noi locuri de muncă și contribuția proiectului la obiectivele de mediu și egalitatea de șanse.

Concluzie

Introducerea pragurilor de excelență în cadrul apelurilor pentru dezvoltarea IMM-urilor reprezintă un pas important către consolidarea unui ecosistem de afaceri competitiv și sustenabil în România. Prin promovarea excelenței și a inovației, acest mecanism este destinat să sprijine creșterea economică pe termen lung și să contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, subliniind angajamentul autorităților de a investi în viitorul țării.

A fost utila pagina ?

Click pe stele pentru a vota

Media / 5. Voturi:

Niciun vot, adauga tu prima evaluare.

Găzduire web de top cu HostRiver. Alege performanța și fiabilitatea pentru site-ul tău! Descoperă cele mai bune oferte!

Vezi Ofertele